ДОВІДКОВІ ДАНІ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ

Риски для отворів у прокатних кутниках

Схеми розміщення отворів Ширина полички b, мм Отвори в один ряд У шахматному порядку Отвори у два ряди
dmax a dmax a1 a2 dmax a1 a2
Позначення: dmax– найбільший діаметр отвору; a, a1, a2– риски згідно з ескізами.

3.2. Місце під ключ при постановці болтів
(мінімальна відстань від центру отвору до деталей, що обмежують рух ключа)

Діаметр болта, мм
Відстань до отвору, мм

Розрахункові характеристики бетону для фундаментів

(за СНиП 2.03.01-84* "Бетонные и железобетонные конструкции"

Клас бетону за міцністю на стиск Розрахунковий опір бетону при стиску Rb МПа Розрахунковий опір фундаменту з урахуванням ефекту обтиснення при
АФ/АП=1,5 АФ/АП=2
В ДОВІДКОВІ ДАНІ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ 7,5 4,5 5,5 6,4
В 10 6,0 7,3 8,5
В 12,5 7,5 9,2 10,6
В 15 8,5 10,4 12,0
В 20 11,5 14,1 16,3
Примітка: АФ/АП≤2 – відношення площі обрізу фундаменту до площі опорної плити бази.

Коефіцієнти стійкості при центральному стиску за кривою типу a

(коефіцієнти φ за пунктом 1.4.1.3 ДБН В.2.6-163:2010, збільшені у 1000 разів)

0,02 0,04 0,06 0,08 0,02 0,04 0,06 0,08
0,3 4,7
0,4 4,8
0,5 4,9
0,6 5,0
0,7 5,1
0,8 5,2
0,9 5,3
1,0 5,4
1,1 5,5
1,2 5,6
1,3 5,7
1,4 5,8
1,5 5,9
1,6 6,0
1,7 6,1
1,8 6,2
1,9 6,3
2,0 6,4
2,1 6,5
2,2 6,6
2,3 6,7
2,4 6,8
2,5 6,9
2,6 7,0
2,7 7,1
2,8 7,2
2,9 7,3
3,0 7,4
3,1 7,5
3,2 7,6
3,3 7,7
3,4 7,8
3,5 7,9
3,6 8,0
3,7 8,1
3,8 8,2
3,9 8,3
4,0 8,4
4,1 8,5
4,2 8,6
4,3 8,7
4,4 8,8
4,5 8,9
4,6 9,0Коефіцієнти стійкості при центральному стиску за кривою типу b

(коефіцієнти φ за пунктом 1.4.1.3 ДБН В.2.6-163:2010, збільшені у 1000 разів)


documentauudmer.html
documentauudtoz.html
documentauueazh.html
documentauueijp.html
documentauueptx.html
Документ ДОВІДКОВІ ДАНІ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ